*Claim Free Point dengan tekan butang Free selepas membuat deposit pertama pada awal bulan.

Mata Percuma Harian
  • Setiap hari deposit pertama dapat 3 Mata Percuma.
  • Mesti deposit 2 hari berturut-turut baru layak mendapat 3 Mata Percuma.
  • Kalau deposit berturut-turut pada hari berikutnya akan dapat 3 Mata Percuma berturut-turut juga.
  • Jika berhenti deposit pada satu hari, jumlah hari akan reset dan kena deposit dua hari berturut-turut untuk mendapat kelayak semula.
Deposit (days) 1 2 3 ……
Free Points 0 3 3 3…..
Mata Percuma Mingguan
  • Setiap deposit 100 dapat 1 Mata. Pengiraan megikut jumlah deposit pada miggu lepas.
  • Claim satu kali setiap minggu.
  • Kena deposit pada minggu sekarang untuk mendapat mata percuma minggu lepas. Deposit pada minggu berikutnya TIADA kelayakan untuk medapat Mata percuma ini.
  • Maximum Claim: 100 Mata Percuma.
Total Deposit 100 200 300
Free Points 1 2 3
Mata Percuma Bulanan
  • Mata Percuma Bulanan akan dikira apabila pemain membuat deposit pertama pada bulan tersebut.
  • Mata Percuma Bulanan akan diterima mengikut berapa kali pemain deposit pada bulan lepas.
Deposit (times) 10 20 30
Free Points 3 5 10